ข้อมูลการ ติดต่อ

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2942-8280

โทรสาร

0-2579-0113 ต่อ 1534

อีเมล์

fecownph@ku.ac.th

ที่อยู่

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์