Econlit with Full Text

ข่าว สัมมนา

เกี่ยวกับกิจกรรม สัมมนา อบรม

bidyalib Economics
08 มีนาคม 2022

แนะนำหนังสือใหม่ ปี 2565

bidyalib Economics
24 พฤศจิกายน 2023

แจ้งปิดทำการ

แนะนำ หนังสือใหม่

การประกาศ แนะนำหนังสือใหม่

bidyalib Economics
16 กุมภาพันธ์ 2023

แนะนำการเข้าใช้ฐานข้อมูล (DataBase)

bidyalib Economics
26 เมษายน 2022

แนะนำหนังสือใหม่ ปี2565

ข้อมูลการ ติดต่อ

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2942-8280

โทรสาร

0-2579-0113 ต่อ 1534

อีเมล์

fecownph@ku.ac.th

ที่อยู่

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์