Econlit with Full Text

ข่าว สัมมนา

เกี่ยวกับกิจกรรม สัมมนา อบรม

Piyaphon Loesthumsathit
24 กรกฎาคม 2019

วันหยุดนักขัตกฤษ์

Piyaphon Loesthumsathit
11 กรกฎาคม 2019

แจ้งวันหยุดนักขัตกฤษ์

Piyaphon Loesthumsathit
24 กรกฎาคม 2019

โครงการ Book Fair 2019

แนะนำ หนังสือใหม่

การประกาศ แนะนำหนังสือใหม่

ข้อมูลการ ติดต่อ

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

โทรศัพท์

0-2942-8280

โทรสาร

0-2579-0113 ต่อ 1534

อีเมล์

fecownph@ku.ac.th

ที่อยู่

ห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
เลขที่ 50 ถนนงามวงศ์วาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

ส่งข้อความหาเรา ที่นี่

แจ้งเรื่องร้องเรียน ติดต่อ ชี้แจง ถึงหัวหน้าห้องสมุดพิทยาลงกรณ คณะเศรษฐศาสตร์